Hate Is The Law Lyrics by Darkthrone

August 06 Comments Off on Hate Is The Law Lyrics by Darkthrone Category: Darkthrone

Cover of the album Sardonic Wrath

Artist: Darkthrone
Album: Sardonic Wrath
Manufacturer: The End Records

Severed seven arms
Vienna 1683
Elitness opprr
i takt mot avgrunnen

Observe-
Orient- silent majority
Decide-
Act

Forflatet tro-
tvil i mente
Sprengkald agenda
bak mitt kyniske forsvarsspill

Observe-
Orient- silent majority
Decide-
Act

Sveket av Jesus
Forvirret Satan
-str de utydelige liv
som saltsttter i kokende hav

You can buy Sardonic Wrath by Darkthrone on Amazon!

Comments are closed.