Hiking Metal Punks Lyrics by Darkthrone

August 25 Comments Off on Hiking Metal Punks Lyrics by Darkthrone Category: Darkthrone

Cover of the album Dark Thrones And Black Flags

Artist: Darkthrone
Album: Dark Thrones And Black Flags
Manufacturer: Phantom Sound & Vision
Original Release: 2008-01-01

Marching on… Rain or shine
Mammoths of the forest… Worlds collide

Hiking Metal Punks… Forever!!!
Hiking Metal Punks… Forever!!!

Alenenatt ved Spaalens bredd
Stjerneklar natt over Aassjoebrenna
Utsikt og fest paa Heikampen
Aarhanesetertjern – Fakler og Fullmaane!

You can buy Dark Thrones And Black Flags by Darkthrone on Amazon!

Comments are closed.